chính sách thanh toán

1| thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản của chúng tôi sau đây:

1. TK Công ty (Agribank – CN KCN Sóng Thần)

– Số TK: 5590 2010 14043

2. TK cá nhân (Dinh Le Son – Vietcombank BD

– Số TK: 101 35 86 786

3. TK cá nhân (Le Thi Thu Thao – Vietcombank BD)

– Số TK: 101 35 86 786

2| thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

Sau khi nhận hàng, quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng, hoặc có thể chuyển khoản trước tùy theo nhu cầu.